Εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-18

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Απαραίτητο για την εγγραφή είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του/της μαθητή-τριας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο από ιατρό και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ.

Κατά την εγγραφή μπορεί βεβαίως να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείται ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 09:00-12:30 μέχρι τις 30/6/2017, περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442

Ετικέτες , .Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.