Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις

Ενημερώνουμε τους μαθητές της Γ’ τάξης και τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους του σχολείου μας ότι:

Στο ΦΕΚ_949/Β/2018 – Ειδικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» στην οποία ορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Στο ΦΕΚ 982/B/2018 – Ένταξη τμημάτων ΠΑΔΑ στα 4 πεδία δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253/ 39391 /Α5/8-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αριθμ.Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ. Β’) υπουργικής απόφασης» με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Χορήγηση υποτροφιών σε Δωδεκανήσιους φοιτητές

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου “ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ” προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις νέων Υποτρόφων σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες (προθεσμίες, δικαιολογητικά, κτλ), διαβάστε την σχετική επιστολή: Υποτροφίες 2017-18

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έχει εκδοθεί από το Υπουργείο σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα αιτήσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοί μας να ενημερωθούν σχετικά από το αρχείο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2017-2018

Ενημέρωση αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-15 και προηγούμενων ετών

Απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σχολικού έτους 2014-15 και προηγουμένων ετών

Παρακαλούμε  ενημερωθείτε για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015-16, μελετώντας προσεκτικά το αρχείο: 2015_12_15_Φ251_205660_Α5_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2016-17