Εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-18

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Απαραίτητο για την εγγραφή είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του/της μαθητή-τριας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο από ιατρό και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ.

Κατά την εγγραφή μπορεί βεβαίως να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείται ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 09:00-12:30 μέχρι τις 30/6/2017, περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη, οφείλουν -εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει- να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή-τριας (εφόσον υπάρχει)
2) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του/της μαθητή-τριας

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Σημαντικό: Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 08:00-13:00 (μέχρι την 30/6/2016), πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442