Εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-19

Α’ τάξη
Η διαδικασία των εγγραφών στην Α’ τάξη έχει ξεκινήσει. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Απαραίτητα έγγραφα:
1) φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του/της μαθητή-τριας.
2) αποδεικτικό της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης ΓΕΛ
3) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ (συμπληρωμένο από ιατρό)

Κατά την εγγραφή μπορεί βεβαίως να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείται ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Β’ και Γ’ τάξη
Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Β’ τάξη ή Γ’ τάξη, οφείλουν και αυτοί να προσέλθουν στο σχολείο και  να προσκομίσουν το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης ΓΕΛ που έχουν υποβάλει. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο είτε δεν έχουν ήδη προσκομίσει, είτε έχει μεταβληθεί.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 08:30-12:30 μέχρι τις 29/6/2018, περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442

Παράταση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-2019

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-2019, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 14η Μαΐου και ώρα 10:00 έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι κηδεμόνες τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διευκρινίζεται ότι τυχόν ηλεκτρονικές αιτήσεις – δηλώσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν πριν την 14η Μαΐου, θα διαγραφούν. Όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση πριν την εν λόγω ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να τις υποβάλουν εκ νέου μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Παρακαλούμε, για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά την σχετική αναλυτική εγκύκλιο του Υπουργείου, την οποία και παραθέτουμε:

ΕΞΕ - ΚΠ - 73611 - 2018 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - Έκδοση 2

 

Σημαντική Ενημέρωση για τις εγγραφές σχολικού έτους 2018-19

Ενόψει της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής-Δήλωσης Προτίμησης μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2018-19, παρακαλούμε οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι/ες είναι ανήλικοι/ες ή οι ίδιοι/ες αν είναι ενήλικοι/ες, να εκτυπώσουν την δεύτερη σελίδα του παρακάτω επισυναπτόμενου εγγράφου και να την επιστρέψουν υπογεγραμμένη στο σχολείο μας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-18

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους. Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Απαραίτητο για την εγγραφή είναι το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το Διαβατήριο του/της μαθητή-τριας.

Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο από ιατρό και το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ.

Κατά την εγγραφή μπορεί βεβαίως να προσκομιστεί και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρείται ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 09:00-12:30 μέχρι τις 30/6/2017, περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη, οφείλουν -εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει- να προσέλθουν στο σχολείο μας για να κάνουν την εγγραφή των παιδιών τους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του/της μαθητή-τριας (εφόσον υπάρχει)
2) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες του/της μαθητή-τριας

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προσκομίσουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρούν ότι χρειάζεται  για την ενημέρωση του σχολείου.

Σημαντικό: Αν δεν προσέλθουν στο Λύκειο, πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί τους δεν θεωρείται εγγεγραμμένο.

Ώρες εξυπηρέτησης: καθημερινά 08:00-13:00 (μέχρι την 30/6/2016), πληροφορίες στο τηλ. 22410-32442