Οδηγίες για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενόψει της έναρξης των εξετάσεων των Eιδικών Μαθημάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι:
α) στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα,
β) ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ και των Ισπανικών, για το οποίο ορίζεται η 15:30 μ.μ.,
γ) πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 09:30 π.μ. και των Ισπανικών, για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 15:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες: 2018_6_15_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2018

Οδηγίες προσέλευσης στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, πρώτη μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο μας στις 07:30 π.μ., έχοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί τους το Ειδικό Δελτίο Εξεταζομένου (καρτελάκι), καθώς και ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ταυτότητά τους (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο/άδεια διαμονής/άδεια οδήγησης κτλ)

Oι υποψήφιοι κατά την είσοδο τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, smartwatches ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Σύμφωνα μάλιστα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κατοχή κινητού τηλεφώνου από μαθητή, ανεξάρτητα αν είναι απενεργοποιημένο ή όχι, κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών απολυτηρίων εξετάσεων, αυτομάτως μηδενίζει το γραπτό.

Καλή Επιτυχία σε όλους τους μαθητές μας!

Ορισμός Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους του σχολείου μας ότι ως Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 για την Ρόδο, ορίστηκε το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ, Κομνηνών 1-5, Ρόδος

Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών

Ενημερώνουμε τους μαθητές του σχολείου μας ότι για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν στο 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ (Βενετόκλειο), Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11. 

ΣχετικάΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ_ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2018 – 2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.

Η προκήρυξη του Πυροσβεστικού Σώματος: Προκήρυξη Π.Σ. Πανελλαδικές 2018

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Σχολών Αστυνομίας ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η σχετική εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των Σχολών Αξιωματικών και των Σχολών Αστυφυλάκων καθώς και οι διευκρινιστικές οδηγίες της εγκυκλίου προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Επισημαίνουμε ότι οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τις 27-07-2018 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα Προξενεία της Ελλάδας στις χώρες που διαμένουν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους υποψηφίους ότι η ημερομηνία 27-7-2018 για την κατάθεση δικαιολογητικών αφορά μόνο στην κατηγορία υποψηφίων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και τις Σχολές Αστυφυλάκων η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών έχει οριστεί η 6/6/2018 όπως έχει ανακοινωθεί στην με αριθμ. πρωτ. 6000/2/5950-ο’/17-5-2018 εγκύκλιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράταση της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της «Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2018-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 22.00 (10.00 μ.μ.).

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. (όλες οι επιτροπές)

Οι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε οποιαδήποτε Επιτροπή Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.
Διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε μία (1) μόνο επιτροπή.
Όσον αφορά τους υποψηφίους από τα Δωδεκάνησα, για διευκόλυνσή τους να προσέρχονται για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία τους στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας.

Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΤΕΦΑΑ-2018 Α' ΑΘΗΝΑΣ

Δ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2018 οδηγίες

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΕΒΡΟΥ 2018_signed

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ (ΓΕΡΑΚΑΣ)
180530-ΑΠ9705-Φ.24-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ_signed

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ορθή επανάληψη-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣ.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πρόγραμμα Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης για ΤΕΦΑΑ Ιωαννίνων

ΚΟΖΑΝΗ
ATT00055

ΚΡΗΤΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
doc20180522112702

ΛΑΡΙΣΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2018
ΠΡΟΓΡ ΠΡΑΚΤ ΔΟΚ. ΥΠ. T.Ε.Φ.Α.Α. 2018

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2018
ΤΕΦΑΑ οδηγίες εξεταζομένων 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ 2018