Μαθητές

Παράδοση ελέγχων επίδοσης 1ου τετραμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Αποτελέσματα διαγωνισμού Εύδημου-Θαλή 2017

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Θέματα εξάσκησης για τον διαγωνισμό PISA 2018

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Ενημέρωση μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου για συμμετοχή σε πλου με υποβρύχιο του ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις (απόκτηση Πιστοποιητικού διαπίστωσης Πάθησης)

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (έτος 2018-19)

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , , | Leave a comment

Εξεταστικό κέντρο για τον Μαθηματικό Διαγωνισμό “Θαλής”

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Συμμετοχή στους Διαγωνισμούς Μαθηματικών “Θαλής” και “Εύδημος”

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Ωρολόγιο πρόγραμμα από 16/10

Διαβάστε περισσότερα

Posted in | Tagged , | Leave a comment

Τα σχόλια έχουν κλείσει.