Ωρολόγιο πρόγραμμα

To ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας είναι το εξής:

Πατήστε πάνω στο πρόγραμμα για να το μεγεθύνετε

Τα σχόλια έχουν κλείσει.