ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Π.Ε.Β.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 

«19ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2023 – Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας»

 

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις.

 

1η ΦΑΣΗ

Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 για τους μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ Λυκείου.

 

Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει την διδακτέα ύλη της κάθε τάξης η οποία καθορίστηκε για την σχ. χρονιά 2022-23.

 

Η πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Γενικών Λυκείων, θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 27/1/2023. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικής φόρμας – δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (https://pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, συνοδευόμενη από την έγγραφη συναίνεση γονέα/κηδεμόνα.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.