ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ε.Μ.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαθηματικών


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 83ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  εντός σχολικού ωραρίου, και ώρα 12:00-14:00.

Όποια σχολεία έχουν ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek2smjpSfWyhVr2VLo8Wl2n9psGwi-iNRERgUyTVt6B56uYQ/viewform

μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 για να τους σταλούν ηλεκτρονικά με email  τα θέματα και οι οδηγίες του Διαγωνισμού και τα ευχαριστήρια για τους/τις  εμπλεκόμενους/ες εκπαιδευτικούς.

Οδηγίες

83ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά « Ο ΘΑΛΗΣ», για το
σχολικό έτος 2022-2023

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.