Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2022.

Εξεταστικά κέντρα για ειδικά μαθήματα (αφορά και τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 και προθεσμίες για πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα ειδικά μαθήματα έτους 2021

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2021

Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος