Δικαιολόγηση απουσιών και ένταξη σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΜΑΪΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, είναι δυνατή η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 και η ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα, πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19. Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

 

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021:
(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.
Ο σφραγισμένος φάκελος προωθείται κατόπιν σε ειδική επιστημονική Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τα στοιχεία και αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται στο σχολείο και το σχολείο ενημερώνει τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους.

 

ΕΞΕ-48137-2021

 

 

Οδηγίες για self-test και επαναλειτουργία σχολείου από 12/4

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, όλης της χώρας, καθώς και οι λυκειακές τάξεις των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις. Εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων και τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια υποχρεωτικής αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η διενέργεια του τεστ θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, και θα πρέπει να γίνεται στο σπίτι. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ήδη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το συγκεκριμένο τεστ.

 

Πώς θα γίνεται η προμήθεια και η διενέργεια των τεστ;

1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν self-tests για όλους τους μαθητές που γεννήθηκαν τα ημερολογιακά έτη 2003, 2004 και 2005.

2. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.

3. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

 

Δείτε το σχετικό βίντεο οδηγιών

 

Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;

1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Θα επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν ένα έντυπο που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος (πατήστε εδώ για υπόδειγμα τέτοιου εντύπου).

 

Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

1. Για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται στο σπίτι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

4. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

 

Ακολουθεί η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440Β/10-4-2021)

 

ΚΥΑ self test

Λειτουργία του σχολείου από Δευτέρα 8 Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των νέων μέτρων της κυβέρνησης για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, το σχολείο μας από την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και μέχρι νεωτέρας  θα συνεχίσει τα μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex και σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου εξακολουθεί να ισχύει η 14ήμερη καραντίνα (μέχρι 15 Μαρτίου) για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς  των τμημάτων Γ5 και Γθετ3 στα οποία φοιτά ο θετικός στον κορονοϊό μαθητής.

Οδηγίες προς τους γονείς για την επιδημία του COVID-19

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε κάποιες οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσετε σε περίπτωση που το παιδί σας είναι κρυωμένο, βήχει, πονάει η κοιλιά του και γενικά είναι αδιάθετο και δεν αισθάνεται καλά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα), κρατήστε το παιδί στο σπίτι και ενημερώστε τον/την παιδίατρο για οδηγίες και τηλεφωνικά ή με email το σχολείο την ίδια μέρα.

ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ το παιδί στο σχολείο με συμπτώματα COVID-19!

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: Δυσκολία στην αναπνοή • Μυαλγίες • Ρίγος • Πονοκέφαλος • Δυσκαταποσία • Ρινική καταρροή/συμφόρηση • Ναυτία / έμετος • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Εάν στο σχολείο ένα παιδί αρχίσει να βήχει συνέχεια ή να φτερνίζεται, είμαστε υποχρεωμένοι (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ) να το απομονώσουμε από την τάξη και να σας ζητήσουμε άμεσα να έρθετε να το παραλάβετε.

Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας και ευχόμαστε όλα να κυλίσουν ομαλά!

Οδηγίες για τους τρόπους εξυπηρέτησης των γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό στους χώρους εργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας και να εξυπηρετείστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@3lyk-rodou.dod.sch.gr

Αν, παρόλα αυτά, απαιτείται η προσέλευση σας στο σχολείο, αυτή θα γίνεται πλέον μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο μπορείτε να κλείσετε στο τηλέφωνο του σχολείου μας.

Προσέλευση μαθητών στο σχολείο από Δευτέρα 25/5

Από τη Δευτέρα 25/5, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των γονέων που δήλωσαν ότι τα παιδιά τους δεν θα έρχονται στο σχολείο γιατί έχουν ευπαθή άτομα στο σπίτι, σε όλες τις αίθουσες οι μαθητές/τριες είναι πλέον λιγότεροι από 15 και συνεπώς παύει να ισχύει ο χωρισμός των τμημάτων σε υποτμήματα.

Συνεπώς, όλοι οι μαθητές/τριες που δήλωσαν ότι θα έρχονται στο σχολείο, θα έρχονται κάθε μέρα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που παραθέτουμε παρακάτω. Έχει υποστεί κάποιες τροποποιήσεις, δεν είναι το ίδιο με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας.

Πατήστε πάνω του για να το μεγεθύνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ώρα έναρξης των μαθημάτων στις 8:00 και λήξη στις 13:40.

ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα από 18/5 για όλες τις τάξεις και οδηγίες

Από τη Δευτέρα 18/5 οι μαθητές/τριες των τάξεων Α’ και Β’ επιστρέφουν στο σχολείο, εκτός φυσικά αυτών που δήλωσαν ότι έχουν ευπαθή άτομα στο σπίτι. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών, οι μαθητές/τριες κάθε τμήματος έχουν χωριστεί σε δύο υποτμήματα ως εξής:

 

A1
1o υποτμήμα: ΑΓΓΕΛ… μέχρι και ΒΑΣΙΛ… Π.
2ο υποτμήμα: ΒΑΣΙΛ… Β. μέχρι και ΔΙΑΚΟ…

 

Α2
1ο υποτμήμα: ΔΙΑΚΟ… μέχρι και ΚΑΣ…
2ο υποτμήμα: ΚΑΤ… μέχρι και ΚΩΝΣΤ…

 

Α3
1ο υποτμήμα: ΛΑΧ… μέχρι και ΜΑΣΤ…
2ο υποτμήμα: ΜΑΤΣ… μέχρι και ΜΠΙΛ…

 

Α4
1ο υποτμήμα: ΜΠΙΝ… μέχρι και ΠΑΝ…
2ο υποτμήμα: ΠΑΠ… μέχρι και ΠΟΥ…

 

Α5
1ο υποτμήμα: ΠΡΕ… μέχρι και ΣΠΑ…
2ο υποτμήμα: ΣΠΙ… μέχρι και ΣΩΤ…

 

Α6
1ο υποτμήμα: ΤΕΡ… μέχρι και ΥΜ…
2ο υποτμήμα: ΦΙΡ… μέχρι και ΧΥ…

 

B1
1ο υποτμήμα: ΑΓΓ… μέχρι και ΓΙΑΝ…
2ο υποτμήμα: ΔΕΔ… μέχρι και ΙΩΑ…

 

Β2
1ο υποτμήμα: ΙΩΣ… μέχρι και ΚΟΤ…
2ο υποτμήμα: ΚΟΥ… μέχρι και ΛΑΜ…

 

Β3
1ο υποτμήμα: ΛΟΥ… μέχρι και ΜΑΡ…
2ο υποτμήμα: ΜΑΣ… μέχρι και ΜΠ…

 

Β4
1ο υποτμήμα: ΜΥΡ… μέχρι και ΠΑΠΑΔ…
2ο υποτμήμα: ΠΑΠΑΚ… μέχρι και ΠΡ…

 

Β5
1ο υποτμήμα: ΡΙΓ… μέχρι και ΣΕΦ…
2ο υποτμήμα: ΣΚΟΥ… μέχρι και ΤΟΥΡ…

 

Β6
1ο υποτμήμα: ΤΡΙΑΝ… μέχρι και ΧΑΤΖΗΑ…
2ο υποτμήμα: ΧΑΤΖΗΒ… μέχρι και ΧΡΙ…

 

Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο 1ο υποτμήμα κάθε τμήματος, την εβδομάδα 18/5-22/5 θα έρθουν στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο 2ο υποτμήμα κάθε τμήματος, την εβδομάδα 18/5-22/5 θα έρθουν στο σχολείο Τρίτη και Πέμπτη.

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει το αντίθετο. Θα υπάρξει και νεότερη ανακοίνωση.

 

Ακολουθεί το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για όλες τις τάξεις. Πατήστε πάνω του για να το μεγεθύνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ώρα έναρξης των μαθημάτων στις 8:00 και λήξη στις 13:40.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – συμπλήρωση φόρμας για την προσέλευση στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την εύρυθμη επαναλειτουργία του σχολείου μας, θα θέλαμε (αν δεν το έχετε ήδη κάνει) να συμπληρώσετε προσεκτικά την φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsk_TaP_GhS556Rw1v4wEyvFcfDrvdJDXBj0_nsbuWC4mnrg/viewform

και να μας δηλώσετε αν θα στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο ή όχι, λόγω ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας ή αν νοσεί αυτό ή κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι.
Αν επιθυμείτε το παιδί σας να MHN έρχεται στο σχολείο, θα πρέπει επιπλέον να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε στο

https://drive.google.com/file/d/1y7eoDJFgiZZr3VoSBaqXmoanCs_qRjDn/view?usp=sharing

Την παραπάνω δήλωση θα επισυνάψετε στο τελευταίο ερώτημα της φόρμας.

Παρακαλούμε η φόρμα να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/5.

Ωρολόγιο πρόγραμμα 11/05-12/05 και οδηγίες

Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Δευτέρας 11/05 και Τρίτης 12/05 και σας ενημερώνουμε ότι από αύριο μόνο η Γ’ Λυκείου και συγκεκριμένα τα παιδιά που δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τα μαθήματα, θα προσέρχονται στο σχολείο. Οι τάξεις Α’ και Β’ συνεχίζουν να κάνουν και αυτή την εβδομάδα τα μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Οδηγίες για τα παιδιά που θα προσέρχονται στο σχολείο

 • Να έχουν μαζί τους από το σπίτι φαγητό και νερό για όλη την ημέρα. Το κυλικείο θα είναι κλειστό – σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ – και το delivery ή οι επισκέψεις συγγενών και φίλων στο σχολείο απαγορεύονται ρητά.
 • Να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για το μάθημα προσωπικά τους αντικείμενα (στυλό, μολύβια, βιβλία, τετράδια, όργανα, μαντηλάκια κτλ). Είναι πολύ σημαντικό να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα με τους συμμαθητές τους.
 • Να τηρούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής, δηλαδή:
  • να κρατούν απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς τους έξω από το σχολείο.
  • να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πρέπει να πετιέται αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
  • να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια τους.
  • να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, συστήνεται η χρήση του αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει σε κάθε τάξη.
  • Σε περίπτωση που εμφανίσουν πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους καθηγητές τους.
 • Η χρήση μάσκας στους χώρους του σχολείου είναι μεν προαιρετική, αλλά την συνιστούμε σε όλα τα παιδιά.

Παρακαλούμε επίσης τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και να ενημερώνουν το σχολείο. Επίσης είναι σημαντικό να αποθαρρύνουν τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες οδηγίες που αφορούν την λειτουργία του σχολείου και τη συμπεριφορά όλων μέσα σ’ αυτό θα ανακοινωθούν στα παιδιά κατά την προσέλευση τους στο σχολείο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-1105

Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριων στο ΠΣΔ και στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης

1. Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ
2. Είσοδος στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο κορωνοϊό

Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2;

Ο νέος κορωνοϊός-2019 ονομάζεται τώρα SARS-CoV-2, ενώ η ασθένεια που προκαλεί ονομάζεται COVID-19. O ιός ανιχνεύθηκε πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας και έκτοτε έως σήμερα έχει διασπαρεί σε αποτελεί ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που μέχρι τότε δεν είχε απομονωθεί στον άνθρωπο.

Από πού προέρχονται οι κορωνοϊοί;

Οι κορωνοϊοί προσβάλουν τα ζώα αλλά κάποιοι από αυτούς περιστασιακά προσβάλουν και τον άνθρωπο. Πολλά ζώα αποτελούν πηγή μετάδοσης του ιού στον άνθρωπο, για παράδειγμα ο ιός MERS προέρχεται από τις καμήλες και ο ιός SARS από τις μοσχογαλές.

Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;

Παρόλο που ο ιός προέρχεται από τα ζώα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση θεωρείται ότι γίνεται κυρίως μέσω του αναπνευστικού με σταγονίδια από το φτέρνισμα, το βήχα ή την εκπνοή.  Δεν είναι ξεκάθαρο επί του παρόντος αν ο ιός μπορεί να μεταδοθεί αερογενώς ή μέσω της κοπρανοστοματικής οδού.

Ποιος είναι ο χρόνος επώασης για την εμφάνιση της νόσου;

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ως μέσο διάστημα επώασης του SARS-CoV-2 τις 5-6 ημέρες και ως μέγιστο χρόνο τις 12 ημέρες.  Μία πρόσφατη μελέτη επιβεβαίωσε πως είναι συνετό να υπολογίζουμε την περίοδο επώασης έως 14 μέρες.

Πότε μια περίπτωση της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδοτική;

Ένα  περιστατικό  θεωρείται  περισσότερο  μεταδοτικό  όταν εμφανίζει συμπτώματα,  αλλά  θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό και στην ασυμπτωματική φάση. Δεν γνωρίζουμε το ποσοστό των ασυμπτωματικών κρουσμάτων, ούτε τον ακριβή ρόλο που παίζουν στη μετάδοση του SARS-CoV-2, πιθανολογείται όμως πως είναι μικρότερη από αυτήν των συμπτωματικών περιπτώσεων της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;

Τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:

 • Πυρετός,
 • Βήχας,
 • Φαρυγγαλγία,
 • Αρθραλγίες,
 • Μυαλγίες,
 • Καταβολή,
 • Δυσκολία στην αναπνοή

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ήπια νόσο. Σε περίπτωση βαρύτερης νόσησης, ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Τα άτομα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου (π.χ. ηλικιωμένοι, καρδιοπαθείς, άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοπάθειες ή πνευμονοπάθειες) είναι πιθανότερο να εμφανίσουν σοβαρή νόσο.

Υπάρχει θεραπεία για τη COVID-19 λοίμωξη;

Δεν υπάρχει  επί του παρόντος ειδική θεραπεία για τη νόσο. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική με στόχο την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Μελετώνται καινούργιες θεραπείες σε κλινικές μελέτες σε περιοχές με μεγάλες επιδημίες όπως η Κίνα.

Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;

Εάν έχει :

Οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δύσπνοια), με ή χωρίς ανάγκη νοσηλείας

ΚΑΙ

Τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω επιδημιολογικά κριτήρια, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων:

 • Στενή επαφή με πιθανό ή επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από

ή

 • Ιστορικό ταξιδιού σε πληττόμενες από SARS-CoV-2 περιοχές με βάση τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα

Κάθε ύποπτο κρούσμα θα πρέπει να υποβάλλεται ΑΜΕΣΑ σε εργαστηριακό έλεγχο για τον ιό SARS-CoV-2.

Σε αυτή την περίπτωση συστήνεται η άμεση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ  τηλ: 210.52.12.054 και όχι επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε δικτυακό τόπο:https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/2019-ncov-orismos-kroysmatos-2.pdf

Σε ποιες περιοχές του κόσμου υπάρχει διάδοση στην κοινότητα;

Κίνα,  Ιαπωνία, Χόνκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ιράν και Ιταλία (οι περιοχές/επαρχίες Emilia-Romagna, Lombardy, Piedmont και Veneto)

Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό;

«Επαφή», ως προς τον COVID-19, είναι ένα άτομο που δεν παρουσιάζει συμπτώματα ενώ μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με περιστατικό νοσούντος ή και ασυμπτωματικού ατόμου από τον COVID-19. Ο κίνδυνος μόλυνσης εξαρτάται από τον βαθμό έκθεσης στον ιό και για να προσδιορισθεί χρειάζεται συγκεκριμένη διερεύνηση από το προσωπικό του ΕΟΔΥ.

Ποιο άτομο θεωρείται υψηλού κινδύνου επαφή (στενές επαφές)

 • Άτομο που διαμένει στον ίδιο χώρο με το κρούσμα COVID-19
 • Άτομο που είχε απευθείας φυσική επαφή με το κρούσμα COVID-19 (π.χ. μέσω χειραψίας)
 • Άτομο που ήρθε σε επαφή χωρίς μέτρα προστασίας με μολυσματικές βιολογικές εκκρίσεις του κρούσματος COVID-19 (π.χ. να βρισκόταν σε μικρή εμβέλεια όταν ο ασθενής έβηξε, να ήρθε σε επαφή με χρησιμοποιημένα χαρτομάντηλα)
 • Άτομο που είχε πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με κρούσμα COVID-19 και σε απόσταση < 2 μέτρων περισσότερο από15’
 • Άτομο που βρέθηκε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα αναμονής σε νοσοκομείο κλπ) με κρούσμα COVID-19 για 15’ ή περισσότερα και σε απόσταση < 2 μέτρων
 • Εργαζόμενος στον τομέα της υγείας ή άλλο άτομο που παρείχε φροντίδα σε άτομο- επιβεβαιωμένη περίπτωση της νόσου COVID-19 χωρίς να χρησιμοποιήσει τα συνιστώμενα μέτρα ατομικής προστασίας
 • Άτομο σε καμπίνα αεροσκάφους που καθόταν σε απόσταση δύο θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από ένα κρούσμα COVID-19, συνταξιδιώτες ή προσωπικό παροχής φροντίδας και μέλη πληρώματος καμπίνας στο τμήμα του αεροσκάφους που καθόταν ο ασθενής (εάν η σοβαρότητα των συμπτωμάτων ή οι κινήσεις του κρούσματος υποδηλώνουν μεγαλύτερο βαθμό έκθεσης, όλοι οι επιβάτες στο συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους μπορεί να θεωρηθούν στενές επαφές).

Τι θεωρείται χαμηλού κινδύνου έκθεση (τυχαία επαφή)

Άτομο(α) που βρέθηκε σε κλειστό χώρο με το κρούσμα COVID-19 για λιγότερο από 15’ ή σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων

 • Άτομο(α) που είχε πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με κρούσμα COVID-19 σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων αλλά λιγότερο από 15’
 • Συνταξιδιώτες του κρούσματος COVID-19 σε άλλα μέσα μεταφοράς

Η μεγαλύτερη διάρκεια επαφής αυξάνει την πιθανότητα μετάδοσης. Το διάστημα των 15΄είναι αυθαιρέτως επιλεγμένο για πρακτικούς λόγους. Ανάλογα την αποτίμηση του εκάστοτε κινδύνου, το προσωπικό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μπορεί να εκτιμήσει ότι χρειάζεται να επεκτείνει την ιχνηλάτηση των επαφών και τη διαχείριση των ατόμων που ήρθαν σε επαφή για συντομότερο διάστημα με το περιστατικό που εξετάζεται.

Ποια είναι τα κύρια βήματα που χρησιμοποιεί ο ΕΟΔΥ για την διαχείριση επαφών με υψηλό κίνδυνο έκθεσης;

 • Ενεργητική επιτήρηση από τις αρχές Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για ένα διάστημα 14 ημερών μετά την τελευταία έκθεση στον κίνδυνο
 • Καθημερινή παρακολούθηση για την διαπίστωση συμπτωμάτων COVID-19, όπως πυρετός (υψηλός ή χαμηλός), βήχας ή δύσπνοια
 • Οδηγία να αποφύγουν τις κοινωνικές επαφές
 • Οδηγία να αποφύγουν τα ταξίδια
 • Θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμοι για ενεργητική επιτήρηση

 Ποια είναι τα κύρια βήματα που χρησιμοποιεί ο ΕΟΔΥ για την διαχείριση επαφών χαμηλού κινδύνου;

 • Οδηγία να παρακολουθούν από μόνοι τους την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων COVID-19, όπως πυρετός (υψηλός ή χαμηλός), βήχας ή δύσπνοια για διάστημα 14 ημερών μετά ην τελευταία έκθεσή τους στον κίνδυνο
 • Οι αρχές Δημόσιας Υγείας μπορεί να παράσχουν επιπλέον οδηγίες ανάλογα με την κάθε περίπτωση

Σημειωτέον πως όλες οι επαφές, άσχετα αν η έκθεσή τους θεωρείται υψηλού ή χαμηλού κινδύνου, θα πρέπει άμεσα να απομονώνονται εθελοντικά και να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες υγείας σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο σύμπτωμα εντός 14 ημερών από την τελευταία έκθεσή τους στον κίνδυνο. Εάν δεν εμφανιστεί κανένα σύμπτωμα εντός 14 ημερών από την τελευταία έκθεσή τους στον κίνδυνο, το άτομο δεν θεωρείται πλέον πιθανό να νοσήσει από τον COVID-19.

Επιπρόσθετα οι αρχές Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μπορεί να τροποποιήσουν τις ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες και να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου κάθε περιστατικού και των επαφών του καθώς και την φάση διασποράς της επιδημίας στην χώρα.

Σχεδιάγραμμα του αλγορίθμου που ακολουθείται από τον ΕΟΔΥ είναι ανηρτημένο στον δικτυακό τόπο: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/02/covid19-diaxeirisi-dy-plithismou.pdf

Υπάρχουν κάποια ειδικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή διασποράς του νέου κορονοϊού SARSCoV-2 εντός των εκπαιδευτικών μονάδων ;

Επί του παρόντος έχουν ανασταλεί όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές εκτός των συνόρων της χώρας. Τα ειδικά προληπτικά μέτρα  για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 εντός των εκπαιδευτικών μονάδων αφορούν στην παρούσα φάση και μαθητές που επιστρέφουν από πληττόμενες περιοχές

 • Μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμενοι, κλπ.) με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής (βλέπε ανωτέρω) με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό SARS-CoV-2, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν από τα μαθήματα ή την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι (σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού – βλέπε ανωτέρω) ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από το νέο κοροναϊό SARS-CoV-2 και να παρακολουθούν στενά την υγεία τους.

 

 • Μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής* με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό SARS-CoV-2, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια κλπ.), θα πρέπει άμεσα να απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση το συντομότερο δυνατό. Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ(τηλ. 210-5212054) σχετικά με το περιστατικό. Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ. Η έγκαιρη ενημέρωση των ιατρών, του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ αποσκοπεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την αποφυγή του ενδεχομένου έκθεσης άλλων ατόμων.

Πώς μπορώ να προφυλαχθώ από το COVID-19;

Γενικά προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς ιών του αναπνευστικού, περιλαμβανομένου του νέου κοροναϊού SARS-CoV-2, στο περιβάλλον των εκπαιδευτικών μονάδων αναφέρονται κατωτέρω:

 1. Οδηγίες ατομικής υγιεινής:
 • Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού
 • Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με οποιοδήποτε άτομο εμφανίζει συμπτώματα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρμό (φτέρνισμα).
 • Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων.
 • Σε βήχα ή φτέρνισμα κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο, απόρριψη του χρησιμοποιημένου χαρτομάντηλου στους κάδους απορριμμάτων και επιμελές πλύσιμο των χεριών.
 • Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση με το στόμα.
 • Τακτικό και επιμελές πλύσιμο των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20’’, πριν τη λήψη τροφής και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, και προσεκτικό στέγνωμα χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριμμάτων.
 • Εναλλακτικά του πλυσίματος χεριών, μπορεί να εφαρμοστεί καλό τρίψιμο των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή χαρτομάντιλα με αλκοόλη. Το μπουκάλι με το αλκοολούχο διάλυμα να βρίσκεται κοντά στην έξοδο της αίθουσας διδασκαλίας και να χρησιμοποιείται υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού της τάξης
 1. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης:
 • Συστηματικός και επαρκής αερισμός όλων των χώρων κυρίως στα διαλείμματα.
 • Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό.
 • Οι εργασίες καθαρισμού να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας και τα γάντια, μετά τη χρήση τους, να απορρίπτονται.
 • Η χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση το πλύσιμο των χεριών.

Επισημαίνεται ότι οι παρούσες οδηγίες έχουν συνταχθεί με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα και ενδέχεται να τροποποιηθούν, καθώς εξελίσσεται η επιδημία.

Τι να κάνω εάν έχω στενή επαφή με κάποιον που έχει COVID-19;

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΥ στο τηλ: 210.52.12.054 και μην πραγματοποιήσετε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας χωρίς πρότερη ενημέρωση του ΕΟΔY.

Μπορεί η μάσκα να με προστατεύσει αποτελεσματικά από το COVID-19;

Η χρήση μάσκας εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου από αυτούς που είναι άρρωστοι στους υπόλοιπους. Η μάσκα χρησιμοποιείται για την προστασία των επαγγελματιών υγείας και δεν συστήνεται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό.

Υπάρχει εμβόλιο για το COVID-19;

Δεν υπάρχει προς το παρόν διαθέσιμο εμβόλιο για το COVID-19, γι΄ αυτό έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση και η εφαρμογή μέτρων πρόληψης διασποράς της νόσου. Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου, ωστόσο φαίνεται ότι θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί.

Μπορεί το εμβόλιο της εποχικής γρίπης να προστατεύσει από το COVID-19;

Το αντιγριπικό εμβόλιο δεν προστατεύει από το COVID-19. Ωστόσο, δεδομένου ότι διανύουμε φάση έξαρσης της εποχικής γρίπης, το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από την εποχική γρίπη.

Σε ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί κρούσματα COVID-19;

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ECDC (Situation update worldwide, 28 February 2020) έχουν αναφερθεί κρούσματα σε 23 Ευρωπαϊκές χώρες, με 4 επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας να έχουν συνεχιζόμενη μετάδοση στην κοινότητα. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 4 έως σήμερα κρούσματα όλα με ιστορικό ταξιδιού στις πληττόμενες περιοχές/επαρχίες της Ιταλίας

Γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνει τόσο γρήγορα;

Οι δύο βασικές αιτίες για την ταχεία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων είναι ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι έχει βελτιωθεί η δυνατότητα ανίχνευσής του.

Πόσο θα κρατήσει η επιδημία;

Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τη διάρκεια της επιδημίας και πώς αυτή θα εξελιχθεί. Πρόκειται για ένα νέο παθογόνο, για το οποίο η γνώση μας είναι ακόμα περιορισμένη. Για παράδειγμα είναι άγνωστο εάν θα περιοριστεί η μετάδοση στην κοινότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως αυτό παρατηρείται στην εποχική γρίπη.

Είναι ασφαλής η λήψη πακέτων ή δεμάτων από περιοχές με κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα;

Με δεδομένο ότι ο SARS-Cov-2 δεν επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στις επιφάνειες, είναι εξαιρετικά χαμηλός ο κίνδυνος μετάδοσης από προϊόντα ή πακέτα που έχουν ταξιδέψει για ημέρες ή εβδομάδες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι κορωνοϊοί μεταδίδονται κυρίως με σταγονίδια από το αναπνευστικό. Η χρήση των μέτρων ατομικής υγιεινής σε οιαδήποτε περίπτωση μηδενίζει αυτόν τον κίνδυνο.

ΠΗΓΗ