Εξεταστικό κέντρο για προφορικά εξεταζόμενους στις Πανελλήνιες

Ενημερώνουμε τους προφορικά εξεταζόμενους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 ότι το τοπικό Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, όπου θα εξεταστούν, είναι φέτος το 1ο Γυμνάσιο Ρόδου (Καπνοβιομηχανία) στην οδό Κομνηνών 1 (είσοδος Γυμνασίου) στην πόλη της Ρόδου. Το τηλέφωνο του είναι 2241029653.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020,

6ΟΙΞ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2019

2019_3_19_Φ_251_42291_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ _2019 ΜΕ ΑΔΑ_signed