Χορήγηση υποτροφιών σε Δωδεκανήσιους φοιτητές

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Δωδεκανήσου “ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ” προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις νέων Υποτρόφων σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών της χώρας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες (προθεσμίες, δικαιολογητικά, κτλ), διαβάστε την σχετική επιστολή: Υποτροφίες 2017-18