Πανελλήνιοι Αγώνες Ποδηλασίας Λυκείων σχ. έτους 2015-2016

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους Πανελλήνιους Αγώνες Ποδηλασίας Λυκείων σχολικού έτους 2015-16 από την προκήρυξη που ακολουθεί.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ