Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα MASTERCLASSES 2018

Κάθε χρόνο, περίπου 13 000 μαθητές Λυκείου από 52 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 215 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων. Ομιλίες από ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους δυνάμεις, δίνοντας την δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.
Και το 2018, η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (Internatioanal Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει τα MASTERCLASSES 2018. H Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) και τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), συντονίζει και το 2018 το Ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης.
Το ΕΚΦΕ Ρόδου – Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου καλεί τους/τις μαθητές/τριες της Β και Γ Λυκείου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα MASTERCLASSES 2018, έως την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:

https://goo.gl/tzLnFC

Οι μαθητές/τριες πρέπει να φοιτούν στη Β ή Γ Λυκείου, Θετικού Προσανατολισμού, να έχουν απλές βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών (επιπέδου Lower). Οι ομάδες των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα είναι το πολύ εξαμελείς.
Τα MASTERCLASSES θα διοργανωθούν στο ΕΚΦΕ Ρόδου, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:00 πμ και θα ολοκληρωθεί κατά τις 18:00. Η δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του προγράμματος είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής, καθώς και η προσκόμιση ενός laptop για κάθε τρεις μαθητές. Τα laptops πρέπει να προσκομισθούν στο ΕΚΦΕ Ρόδου για την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού έως 21/4/2018 σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ Ρόδου .

Σε εικονική Δίκη το 3ο ΓΕΛ Ρόδου

Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου του σχολείου μας, επισκέφθηκαν το Δικαστικό Μέγαρο και συνομίλησαν με τον Πρωτοδίκη Δικαστή Ανηλίκων κ. Χαραλαμπάκη Δημήτριο και με την Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών κα. Γιαννακαρά Γεωργία, για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Επίσης συμμετείχαν σε εικονική δίκη και ξεναγήθηκαν στους χώρους του δικαστηρίου.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος “Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών“. Οι εκπαιδευτικοί που συνόδεψαν τα παιδιά ήταν οι κ.κ. Γούλα Ιουλία, Καλιόζη Όλγα και Παπαβασιλείου Μαρία.

32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί ο 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας (Π.Μ.Δ.Χ.) που προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ. .
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γενικών Λυκείων, καθώς και των ΕΠΑ.Λ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή μαθητών από άλλη τάξη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ τάξης.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄ και Β΄ τάξης.
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου εξετάζονται σε θέματα σχετικά με την ύλη της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης.
Επισυνάπτεται κατάσταση της εξεταστέας ύλης, καθώς αναλυτικές οδηγίες.
Από τον διαγωνισμό αυτό η Ε.Ε.Χ. θα βραβεύσει 10 μαθητές από την Α’ Λυκείου, 10 μαθητές από τη Β’ Λυκείου και 15 μαθητές από τη Γ’ Λυκείου και όσους ισοβαθμούν με τον 10ο ή τον 15ο αντίστοιχα.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική γραπτή δήλωση στον Διευθυντή του σχολείου τους μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

32ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ -ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο

Ακολουθούν ενδεικτικά υποδείγματα για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Εκπαιδευτικού και Κλίμακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης της ΔΕ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο Υποβολής Δ.Ε. του Μαθητή ή της Ομάδας, οδηγίες σύνταξης της αναφοράς και οδηγίες για τη βιβλιογραφική καταχώρηση
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: Πίνακες Επιλογής Θεμάτων της Δ.Ε. κατά Θεματικό Πυλώνα και Γνωστικό Αντικείμενο (Τάξεις Α΄ και Β΄)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV: Ενδεικτικά Θέματα για ορισμένα Γνωστικά Αντικείμενα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V: Συνοπτικό Διάγραμμα της Διαδικασίας Εκπόνησης της ΔΕ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα MASTERCLASSES 2017

Κάθε χρόνο, περίπου 10000 μαθητές/τριες Λυκείου από 42 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 200 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της Φυσικής των Σωματιδίων. Ομιλίες από ενεργούς Ερευνητές-Επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας που αφορούν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις μεταξύ τους δυνάμεις, δίνοντας την δυνατότητα στους/στις ίδιους/ες τους/τις μαθητές/τριες να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων. Στο τέλος της ημέρας, όπως γίνεται σε κάθε διεθνή συνεργασία, οι μαθητές/τριες συνδέονται, μέσω διαδικτύου, και συζητούν τα αποτελέσματά τους και την εμπειρία τους.

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (Internatioanal Particle Physics Outreach Group, IPPOG, ippog.web.cern.ch) διοργανώνει τα MASTERCLASSES 2017 από 1/3 έως 11/4, όπου κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως και πέντε Πανεπιστήμια/Ερευνητικά Ιδρύματα.

Το ΕΚΦΕ Ρόδου ? Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διάδοσης Φυσικών Επιστημών (ΣυΔιΦΕ, sydife.wordpress.com), καλεί τους/τις μαθητές/τριες της Β και Γ Λυκείου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα MASTERCLASSES 2017, έως την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:

goo.gl/v1huoC

Οι μαθητές/τριες πρέπει να φοιτούν στη Β ή Γ Λυκείου, Θετικού Προσανατολισμού, να έχουν απλές βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών (επιπέδου Lower). Οι ομάδες των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα είναι το πολύ εξαμελείς.

Τα MASTERCLASSES θα διοργανωθούν στο ΕΚΦΕ Ρόδου, την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:00 πμ και θα ολοκληρωθεί κατά τις 6:00 μμ. Η δυνατότητα παρακολούθησης ολόκληρου του προγράμματος είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής.

1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης

Tο Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και η Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων Πειραματικών Σχολείων διοργανώνουν το «1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» στις 11 και 12 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα και στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Το «1ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης» απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να εισαγάγει τους μαθητές στη φιλοσοφία της παρουσίασης επιστημονικής εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, εκτός από το συνημμένο αρχείο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://geodimako6.wixsite.com/studentconference , στα τηλέφωνα 6945-375.647 (κ. Γλένης Σπύρος) και 6908-732.251 (κ. Παπατσίμπα Λαμπρινή), καθώς και στο email: student.conference.march2017@gmail.com ).

Διαγωνισμός «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις»

Από τις 7 Νοεμβρίου μέχρι και 16 Δεκεμβρίου 2016 παίξτε και δοκιμάστε? ατομικά ή σε ομάδες? να εμπλουτίσετε το περιεχόμενο του παιχνιδιού «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ερωτήσεις». Οι πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές ερωτήσεις που θα λάβουμε, θα ενσωματωθούν στο παιχνίδι τη νέα χρονιά, κάνοντας το εικονικό ταξίδι γνώσεων ακόμα πιο συναρπαστικό! Οι εμπνευσμένοι δημιουργοί νέων ερωτήσεων, που θα διακριθούν για την πρωτοτυπία τους, θα κερδίσουν μια θέση στους συν?δημιουργούς του παιχνιδιού και την ευκαιρία να γίνουν? πρωτοσέλιδο στο εφημεριδάκι των εκπαιδευτικών και στα ηλεκτρονικά μέσα του WWF!

Για τους όρους συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ WWF

Μαθήματα φωτογραφίας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Ρόδου θα διοργανώσει μαθήματα φωτογραφίας για τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, με σκοπό την έκδοση ημερολογίου για το έτος 2017 και την διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας όλων των έργων στην συνέχεια.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός του Λυκείου την Τετάρτη 16/11/2016 και ώρα 13:00-15:00.

Πρόσκληση σε θεατρική παράσταση

Ο Σύλλογος Γονέων του 3ου ΓΕΛ Ρόδου σας προσκαλεί σε παράσταση από τη θεατρική ομάδα μαθητών του σχολείου με το έργο «Γιατρός με το στανιό» την Τετάρτη 6/7 και την Πέμπτη 7/7/2016, στο θεατράκι του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, στις 9μμ.

13580644_10207487137192393_6047040906894915832_o

Πρόσκληση ‘Γιατρός με το στανιό’

Παραδοτέα ερευνητικών εργασιών β’ τετραμήνου

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε τις παρουσιάσεις των ερευνητικών εργασιών του Β’ τετραμήνου:

Χρυσή Τομή

Οι έφηβοι σήμερα – Φιλία

Πρόσκληση σε ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. (Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού) σε συνεργασία με το 1ο ΓΕΛ, 3ο ΓΕΛ, 4ο ΓΕΛ Ρόδου και το ΓΕΛ Αφάντου διοργανώνει ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με ομιλητή τον καθηγητή οικονομικών της ΑΣΟΕΕ κ. Μπουραντά Δημήτριο, με σκοπό την ενημέρωση γονέων και μαθητών για τις προοπτικές των επαγγελμάτων. Πολύτιμοι συνεργάτες στην ημερίδα θα είναι επαγγελματίες της Ρόδου, οι οποίοι θα ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους γονείς και μαθητές. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον αμφιθεατρικό χώρο του 4ου ΓΕΛ Ρόδου, στην περιοχή Ροδοπούλα, το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 6 μ.μ.

Εκδηλώσεις εορτασμού 7ης Μαρτίου

Για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του σχολείου μας για την επέτειο της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου, παρακαλούμε διαβάστε το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 7ης Μαρτίου