Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2022

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων μέσω γραπτού μηνύματος SMS

Εξεταστικά κέντρα για ειδικά μαθήματα (αφορά και τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών