Δικαιολόγηση απουσιών και ένταξη σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μαθητές που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ 12 ΜΑΪΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, είναι δυνατή η δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους 2020- 2021 και η ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι/ίδιες από κάποιο σοβαρό νόσημα, πλην όμως συνοικούν με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19. Ως άτομα συνοικούντα με τους μαθητές/τριες για την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται οι κηδεμόνες και οι συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού ευθέως ή εκ πλαγίου των μαθητών/τριών και στην περίπτωση που οι μαθητές/τριες είναι ενήλικοι και οι σύζυγοι αυτών.

 

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Τετάρτη 12-05-2021:
(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.
Ο σφραγισμένος φάκελος προωθείται κατόπιν σε ειδική επιστημονική Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τα στοιχεία και αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται στο σχολείο και το σχολείο ενημερώνει τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους.

 

ΕΞΕ-48137-2021

 

 

Οδηγίες για self-test και επαναλειτουργία σχολείου από 12/4

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, από τη Δευτέρα 12 Απριλίου, επαναλειτουργούν δια ζώσης τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, ημερήσια και εσπερινά, όλης της χώρας, καθώς και οι λυκειακές τάξεις των Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις. Εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών, οι σχολαστικοί καθαρισμοί, οι τακτικοί αερισμοί των χώρων και τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ προστίθεται, στα ήδη ισχύοντα, άλλο ένα σημαντικό, προληπτικό μέτρο: η διενέργεια υποχρεωτικής αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test) δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η διενέργεια του τεστ θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο, και θα πρέπει να γίνεται στο σπίτι. Επισημαίνεται επίσης ότι οι ήδη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί/μαθητές θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το συγκεκριμένο τεστ.

 

Πώς θα γίνεται η προμήθεια και η διενέργεια των τεστ;

1. Γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους. Οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν self-tests για όλους τους μαθητές που γεννήθηκαν τα ημερολογιακά έτη 2003, 2004 και 2005.

2. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.

3. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

 

Δείτε το σχετικό βίντεο οδηγιών

 

Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;

1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr. Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Θα επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς θα μπορούν να συμπληρώνουν και να υπογράφουν ένα έντυπο που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος (πατήστε εδώ για υπόδειγμα τέτοιου εντύπου).

 

Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

1. Για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, θα εκδίδεται η δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

3. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται στο σπίτι το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Για τους μαθητές των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ βγει θετικό προβλέπεται ό,τι και για τους μαθητές που νοσούν. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

4. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

 

Ακολουθεί η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440Β/10-4-2021)

 

ΚΥΑ self test

Λειτουργία του σχολείου από Δευτέρα 8 Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν των νέων μέτρων της κυβέρνησης για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού, το σχολείο μας από την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και μέχρι νεωτέρας  θα συνεχίσει τα μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex και σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι κατόπιν σχετικής απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου εξακολουθεί να ισχύει η 14ήμερη καραντίνα (μέχρι 15 Μαρτίου) για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς  των τμημάτων Γ5 και Γθετ3 στα οποία φοιτά ο θετικός στον κορονοϊό μαθητής.

Οδηγίες προς τους γονείς για την επιδημία του COVID-19

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε κάποιες οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να ενεργήσετε σε περίπτωση που το παιδί σας είναι κρυωμένο, βήχει, πονάει η κοιλιά του και γενικά είναι αδιάθετο και δεν αισθάνεται καλά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σε περίπτωση εμφάνισης ακόμα και ήπιων συμπτωμάτων συμβατών με λοίμωξη COVID-19 (π.χ. βήχας, πυρετός, πονόλαιμος, γαστρεντερικά συμπτώματα), κρατήστε το παιδί στο σπίτι και ενημερώστε τον/την παιδίατρο για οδηγίες και τηλεφωνικά ή με email το σχολείο την ίδια μέρα.

ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ το παιδί στο σχολείο με συμπτώματα COVID-19!

Τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι πυρετός και βήχας. Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι: Δυσκολία στην αναπνοή • Μυαλγίες • Ρίγος • Πονοκέφαλος • Δυσκαταποσία • Ρινική καταρροή/συμφόρηση • Ναυτία / έμετος • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Εάν στο σχολείο ένα παιδί αρχίσει να βήχει συνέχεια ή να φτερνίζεται, είμαστε υποχρεωμένοι (σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ) να το απομονώσουμε από την τάξη και να σας ζητήσουμε άμεσα να έρθετε να το παραλάβετε.

Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας και ευχόμαστε όλα να κυλίσουν ομαλά!

Οδηγίες για τους τρόπους εξυπηρέτησης των γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό στους χώρους εργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο μας και να εξυπηρετείστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@3lyk-rodou.dod.sch.gr

Αν, παρόλα αυτά, απαιτείται η προσέλευση σας στο σχολείο, αυτή θα γίνεται πλέον μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο μπορείτε να κλείσετε στο τηλέφωνο του σχολείου μας.

Έναρξη σχολικής χρονιάς – Αγιασμός

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο μας στις 8.15, φορώντας απαραίτητα τις μάσκες τους. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3780Β/8-9-2020, η χρήση μη ιατρικής μάσκας στα σχολεία είναι υποχρεωτική.

Την πρώτη αυτή ημέρα και μέχρι την ώρα που θα γίνει ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνουν τα εξής:

 • Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ
 • Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας
 • Έναρξη της διανομής των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς

Ευχόμαστε σε όλους, μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς, μία δημιουργική και ασφαλή σχολική χρονιά!

Δ’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής

Λόγω έναρξης των μαθημάτων τη 14η Σεπτεμβρίου 2020 διεξάγεται και Δ΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2020-2021 από το Σάββατο 05 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09.00 έως και την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59.

Επισημαίνεται ότι:

 • η εφαρμογή λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.
 • κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 19.00 από την επιλογή «υποβληθείσες αιτήσεις» (κουμπί επάνω δεξιά) μετά την είσοδο μέσω Taxisnet.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη

Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στην Α’ τάξη του σχολείου μας, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα εξής:

 1. Την οριστική τοποθέτηση, που εκτυπώνετε από το e-eggrafes
 2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του παιδιού
 3. Δελτίο υγείας συμπληρωμένο από παιδίατρο ή παθολόγο
 4. Αίτηση που συμπληρώνεται στο σχολείο

Γ΄ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες.

Επισημαίνεται ότι:

 • η εφαρμογή λειτουργεί κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου.
 • κατά το χρονικό αυτό διάστημα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους.

Τα αποτελέσματα της κατανομής, όπως και της ανανέωσης εγγραφής, θα είναι ορατά από την Παρασκευή 04-09-2020 και ώρα 19.00 από την επιλογή «υποβληθείσες αιτήσεις» (κουμπί επάνω δεξιά) μετά την είσοδο μέσω Taxisnet.

Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λάβαμε, σήμερα Πέμπτη 2/7/2020, την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωσή τους:

Λόγω τεχνικού προβλήματος που διαπιστώθηκε στην εφαρμογή e-eggrafes, κατά την προσπάθεια βελτίωσης απόκρισης του συστήματος, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εκ νέου οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την Κυριακή 28-06-20 και ώρα 00:01 έως και την Τρίτη 30-06-20 και ώρα 08:30.

Επιπλέον, δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή  03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59».

Θερινή λειτουργία σχολείου

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας, κατά την διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, θα είναι ανοικτό για το κοινό κάθε Πέμπτη από τις 9:00 έως τις 12:00.

Υπενθυμίζουμε επίσης στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 ότι τα Λύκεια θα ανοίξουν την Τρίτη 7 Ιουλίου και άλλη μία μέρα, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς, αποκλειστικά για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην πλατφόρμα υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – συμπλήρωση φόρμας για την προσέλευση στο σχολείο

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την εύρυθμη επαναλειτουργία του σχολείου μας, θα θέλαμε (αν δεν το έχετε ήδη κάνει) να συμπληρώσετε προσεκτικά την φόρμα που θα βρείτε στη διεύθυνση

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsk_TaP_GhS556Rw1v4wEyvFcfDrvdJDXBj0_nsbuWC4mnrg/viewform

και να μας δηλώσετε αν θα στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο ή όχι, λόγω ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας ή αν νοσεί αυτό ή κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι.
Αν επιθυμείτε το παιδί σας να MHN έρχεται στο σχολείο, θα πρέπει επιπλέον να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση που θα βρείτε στο

https://drive.google.com/file/d/1y7eoDJFgiZZr3VoSBaqXmoanCs_qRjDn/view?usp=sharing

Την παραπάνω δήλωση θα επισυνάψετε στο τελευταίο ερώτημα της φόρμας.

Παρακαλούμε η φόρμα να συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15/5.

Ωρολόγιο πρόγραμμα 11/05-12/05 και οδηγίες

Σας ανακοινώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων Δευτέρας 11/05 και Τρίτης 12/05 και σας ενημερώνουμε ότι από αύριο μόνο η Γ’ Λυκείου και συγκεκριμένα τα παιδιά που δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τα μαθήματα, θα προσέρχονται στο σχολείο. Οι τάξεις Α’ και Β’ συνεχίζουν να κάνουν και αυτή την εβδομάδα τα μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Οδηγίες για τα παιδιά που θα προσέρχονται στο σχολείο

 • Να έχουν μαζί τους από το σπίτι φαγητό και νερό για όλη την ημέρα. Το κυλικείο θα είναι κλειστό – σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ – και το delivery ή οι επισκέψεις συγγενών και φίλων στο σχολείο απαγορεύονται ρητά.
 • Να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για το μάθημα προσωπικά τους αντικείμενα (στυλό, μολύβια, βιβλία, τετράδια, όργανα, μαντηλάκια κτλ). Είναι πολύ σημαντικό να μην ανταλλάσσουν αντικείμενα με τους συμμαθητές τους.
 • Να τηρούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, που είναι αναρτημένες στο σχολείο και να εφαρμόζουν τα μέτρα υγιεινής, δηλαδή:
  • να κρατούν απόσταση 1,5 μ. με τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου, καθώς και με τους φίλους και γνωστούς τους έξω από το σχολείο.
  • να βήχουν ή να φτερνίζονται στον αγκώνα τους ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πρέπει να πετιέται αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.
  • να μην βάζουν τα χέρια τους στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια τους.
  • να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, συστήνεται η χρήση του αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος που υπάρχει σε κάθε τάξη.
  • Σε περίπτωση που εμφανίσουν πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπνοή, θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους καθηγητές τους.
 • Η χρήση μάσκας στους χώρους του σχολείου είναι μεν προαιρετική, αλλά την συνιστούμε σε όλα τα παιδιά.

Παρακαλούμε επίσης τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, να επικοινωνούν άμεσα με γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και να ενημερώνουν το σχολείο. Επίσης είναι σημαντικό να αποθαρρύνουν τα παιδιά να συνωστίζονται σε κλειστούς χώρους με πολλά άτομα.

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες οδηγίες που αφορούν την λειτουργία του σχολείου και τη συμπεριφορά όλων μέσα σ’ αυτό θα ανακοινωθούν στα παιδιά κατά την προσέλευση τους στο σχολείο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-1105

Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριων στο ΠΣΔ και στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης

1. Οδηγίες για την εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ
2. Είσοδος στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για την εξ αποστάσεως πραγματοποίηση μαθημάτων

** ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (18/3): Η ανάρτηση του ωρολογίου προγράμματος για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και η έναρξη τους θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης κωδικών σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

======================
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει οδηγίες για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως μαθημάτων, αρχικά για την Γ’ Λυκείου και στη συνέχεια για τις υπόλοιπες δύο τάξεις. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν υποκαθιστά το μάθημα στην τάξη. Στόχος της δεν είναι η κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.

Αύριο Τετάρτη (18/3), θα αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των συγκεκριμένων μαθημάτων, τα οποία θα πραγματοποιούνται μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. Θα γνωστοποιηθούν επίσης τα links που θα χρησιμοποιούν οι μαθητές για να συνδέονται στις ψηφιακές τάξεις των εκάστοτε εκπαιδευτικών στις ώρες που θα αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι μαθητές ΔΕΝ χρειάζεται να εγκαταστήσουν κάποιο λογισμικό ή να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους emails. Για να συμμετάσχουν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή, tablet ή κινητό) που διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Έχει ωστόσο προβλεφθεί επιπλέον η δυνατότητα σύνδεσης με την ψηφιακή τάξη και μέσω τηλεφωνικής γραμμής, με αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο.

Η πλατφόρμα (Cisco Webex Meetings) είναι εύκολη, προσβάσιμη με οποιονδήποτε browser, αλλά διαθέτει και apps για Android/iOS, αν και ΔΕΝ συστήνεται η χρήση τους (διαβάστε παρακάτω).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), θα προβούμε σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr).

ΕΠΕΙΓΟΝ – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002

Σύμφωνα με έγγραφο που μας έστειλε η Στρατολογία, υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθητές μας γεννημένοι το 2002 που δεν έχουν ακόμη υποβάλει το Δελτίο Απογραφής τους.

Επειδή η προθεσμία λήγει στις 31 Μαρτίου και τα ΚΕΠ υπολειτουργούν ή είναι κλειστά, ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Στρατολογίας (www.stratologia.gr), ακολουθώντας την διαδρομή:

https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis

Εκεί θα βρείτε το Δελτίο Απογραφής, το οποίο είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και αφού το συμπληρώσετε το στέλνετε στο email της Στρατολογίας (synotioyaigaioy@n6.stratologia.gr) ή το εκτυπώνετε και το στέλνετε με φαξ στο 2281085309.

Αναστολή λειτουργίας του σχολείου μας

Κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμωξιολόγων, η Kυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 .

Συνεπώς και το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

ΠΗΓΗ: Υπ. Υγείας