Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριων στο ΠΣΔ και στις πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης

Τρίτη επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων