(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003)

Νεότερη ανακοίνωση

Σε συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης, που αφορά στην υποχρέωση των στρατευσίμων κλάσης 2024 (γεννημένοι το 2003) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2021, σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο των μέτρων ενάντια στη διασπορά του νέου κορωνοϊού (Covid-19), υλοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΕΘΑ και θα τεθεί σε λειτουργία από τις 2 Ιανουαρίου 2021 εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής από τους ίδιους τους στρατεύσιμους. Η είσοδος στην εφαρμογή προϋποθέτει να έχουν αποκτήσει δικό τους Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet.
Στην εφαρμογή αυτή θα έχετε πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών σας κωδικών Taxisnet, μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect

Σχετικές οδηγίες για την ηλεκτρονική κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Αρχική ανακοίνωση

1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 2021), προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

2. Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.
β. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
γ. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).
δ. Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

3. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Κατάταξης τα οποία υπογράφονται από τους στρατεύσιμους και τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

4. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

5. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού
Σώματος (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) πληκτρολογώντας το στρατιωτικό αριθμό τους ή τον αριθμό του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

6. Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
α. Ένα (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
γ. Τρείς (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

7. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την 31 Μαρ 2021, να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν
δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

8. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

ΕΠΕΙΓΟΝ – Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002

Σύμφωνα με έγγραφο που μας έστειλε η Στρατολογία, υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθητές μας γεννημένοι το 2002 που δεν έχουν ακόμη υποβάλει το Δελτίο Απογραφής τους.

Επειδή η προθεσμία λήγει στις 31 Μαρτίου και τα ΚΕΠ υπολειτουργούν ή είναι κλειστά, ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω της ιστοσελίδας της Στρατολογίας (www.stratologia.gr), ακολουθώντας την διαδρομή:

https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis

Εκεί θα βρείτε το Δελτίο Απογραφής, το οποίο είναι σε επεξεργάσιμη μορφή και αφού το συμπληρώσετε το στέλνετε στο email της Στρατολογίας (synotioyaigaioy@n6.stratologia.gr) ή το εκτυπώνετε και το στέλνετε με φαξ στο 2281085309.

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων για απογραφή

Οι γεννημένοι άρρενες μαθητές το έτος 2000 (κλάση 2021) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 στην Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Επίσης όσοι έχουν γεννηθεί το 1999 και δεν έχουν απογραφεί μέχρι σήμερα, πρέπει να το κάνουν άμεσα, έστω και εκπρόθεσμα.

** Τυχόν μη συμμόρφωση με την υποχρέωση απογραφής ενέχει τον κίνδυνο επιβολής των προβλεπόμενων από το Νόμο Στρατολογίας διοικητικών κυρώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες (προθεσμίες, δικαιολογητικά, κτλ) διαβάστε προσεκτικά το αρχείο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΛΑΣΗ 2021

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 1999

Ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2020 (γεννημένοι το έτος 1999) που διαμένουν στους Νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, ήτοι από 02 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017 στη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ_ΔΕΛΤΙΩΝ_ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Προθεσμία για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 είναι μέχρι την Παρασκευή 17-5-2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Διαβάστε και το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2015