Υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Ενημέρωση Υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003)

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (γεννηθέντες το έτος 2001)

Προθεσμία για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών