Οδηγίες για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενόψει της έναρξης των εξετάσεων των Eιδικών Μαθημάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 22 Ιουνίου μέχρι και 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι:
α) στις εξετάσεις του κάθε ειδικού μαθήματος δικαιούνται να λάβουν μέρος ΜΟΝΟ όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ειδικό μάθημα,
β) ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο ορίζεται η 10:00 π.μ και των Ισπανικών, για το οποίο ορίζεται η 15:30 μ.μ.,
γ) πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 09:30 π.μ. και των Ισπανικών, για το οποίο πρέπει να προσέρχονται μέχρι τις 15:00 μ.μ..

Περισσότερες πληροφορίες: 2018_6_15_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_2018

Ορισμός Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους του σχολείου μας ότι ως Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 για την Ρόδο, ορίστηκε το 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ, Κομνηνών 1-5, Ρόδος

Εξεταστικά κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών

Ενημερώνουμε τους μαθητές του σχολείου μας ότι για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών θα εξεταστούν στο 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ (Βενετόκλειο), Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 11. 

ΣχετικάΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ_ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2018

Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων των Πανελλαδικών που εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας που αφορά στην «κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση» και κατόπιν επικοινωνίας μας με τη Δ.Υ.Ε.Ε. Δωδεκανήσου, σας ενημερώνουμε ότι στα απαραίτητα δικαιολογητικά για το επίδομα ύψους 350 ευρώ (βλ. συνημμένα έγγραφα):

– Τις Δύο (2) Αιτήσεις που πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών που μετακινούνται σε άλλο εξεταστικό κέντρο. Εντός της μίας εκ των δύο αιτήσεων των δικαιούχων αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει η αποζημίωση.

– Τη Βεβαίωση Φοίτησης που πρέπει να συμπληρώσει το σχολείο.

– Τη Βεβαίωση Συμμετοχής (για τα Σχολεία Δέκτες).

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ:

  • Η συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης για τον Ασφαλιστικό Φορέα από τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών!!!
  • Η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό στο ΦΕΚ και  από την οποία προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξεταστικού  ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης – δήλωσης του υποψηφίου, σε περίπτωση μετακίνησης του υποψηφίου από νησιωτική σχολική μονάδα σε άλλη νησιωτική σχολική μονάδα ή από νησιωτική σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα της ηπειρωτικής χώρας.

Σημειώνουμε ότι εξαιρούνται της αποζημίωσης οι υποψήφιοι οι οποίοι θα μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα προκειμένου να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα!!!

Ο υποψήφιος μετά το πέρας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, λαμβάνει την Βεβαίωση του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του Προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, για τις περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την οποία να προκύπτουν τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις, την οποία στη συνέχεια παραδίδει μαζί με τα υπόλοιπα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο Λύκειο υποβολής της αίτησης/δήλωσης.

Συνημμένα αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ (1)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΚΤΕΣ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) καλεί τους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Γενικά (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά (ΕΠΑ.Λ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, κατά το τρέχον σχ. έτος ( 2017-2018 ), οι οποίοι κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες) ή Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους, για την πρόσβαση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν προς την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ ( μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, ηλεκτρονική διεύθυνση: physea@minedu.gon.gr) τις δύο (2) επισυναπτόμενες αιτήσεις καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΙΚΗΣ

Έντυπα αιτήσεων
1. ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ
2. ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣ ΓΓΑ

Ορθή επανάληψη για την προκήρυξη ΓΕΕΘΑ για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές 2018-19

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η ορθή επανάληψη της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ως προς την παράγραφο 11 και το Υπόδειγμα «4» ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ.
Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για την διευκόλυνσή σας ανεβάσαμε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης κι εδώ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΑΔΑ ΩΥ1Ω6-ΧΚ4

Προκήρυξη ΓΕΕΘΑ για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές 2018-19

Επισυνάπτουμε παρακάτω και σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της  Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΕΘΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΑΔΑ ΩΥ1Ω6-ΧΚ4

Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις

Ενημερώνουμε τους μαθητές της Γ’ τάξης και τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους του σχολείου μας ότι:

Στο ΦΕΚ_949/Β/2018 – Ειδικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253.1/42169/Α5/13-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει» στην οποία ορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα ή οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Στο ΦΕΚ 982/B/2018 – Ένταξη τμημάτων ΠΑΔΑ στα 4 πεδία δημοσιεύθηκε η με αριθμ.Φ.253/ 39391 /Α5/8-3-2018 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της με αριθμ.Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995 τ. Β’) υπουργικής απόφασης» με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.